header_deepfoamjection.jpg

DEEP FOAMJECTION

Stabiliseren van diepere ondergrond, meestal voor woningen, snelwegen en rioleringen als de ondergrond slecht is.

Deep foamjection wordt beschouwd als een upgrade van slab lifting. Deep foamjection is het proces waarbij schuim in de ondergrond wordt gebracht om de draagkracht van de bodem te verhogen. Door het schuim wordt de ondergrond samengeperst en holtes opgevuld. Het schuim kan tot meer dan 4,5 m in de grond ingebracht worden.

Foam Under Concrete.jpg

Voordelen

  • Een upgrade voor slab lifting

  • Instabiele bodems herstellen

  • Een sterkere fundering plaatsen om platen en structuren die gezakt zijn te ondersteunen en liften

  • Schuim volgt de weg van de minste weerstand en zal de zwakke gebieden samenpersen en opvullen

  • Vult scheuren en bodemleemtes

  • Vult holtes die water vasthouden en verplaatst verzameld water

  • Verhoogt de draagkracht van de ondergrond

  • Permanente reparatie, schuim verandert nooit van vorm en absorbeert grondwater

  • Schuim dringt door in de zwakke grond en zet vervolgens uit, waardoor de grond gebonden en stevig wordt

  • Lekt geen chemicaliën in de grond door de snelle reactietijd

Deep foamjection is een oplossing bij

Verzakking van

funderingen en onstabiele bodem

Oeverversteviging en opvullen van uitspoelingen

Stabiliseren van taluds (helling langs een autoweg, spoorweg, dijk,...)

Verzakking van aanbouw, serrebouw, zwembad, trappen, pilaren, vloeren,…

Opvulllen van leemtes

Verstenen van moerasgebieden